Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Duyurusu

KISMI ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ DUYURU – Şubat 2023

Birim

 

 

Öğrenci Sayısı

 

 

Öğrencide Aranan Şartlar*

 

İşin Niteliği

 

 

Çalıştırılacak Dönem

 

 

Haftalık Çalışma Süresi

(saat)

Başvuru Yeri ve Tarihi

 

 

Turizm İşletmeciliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Temel araştırma teknikleri, sorumluluk alma isteği, organizasyon becerisi, tercihen her sınıf seviyesinden en az bir kişi olmak üzere 3. veya 4. sınıf Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencisi olması ve başka bir işte çalışmıyor olması.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma projeleri, Bölüm’ün tanıtım faaliyetleri, Bölüm organizasyonlarında ve ders dokümantasyonunda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Şubat– 26 Mayıs

2023

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

Turizm İşletmeciliği Bölümü

8 Şubat – 10 Şubat 2023

e-mail: idil.arikan@boun.edu.tr

 

 

 

 

* Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Uygulama Esas ve Usullerinin içinde yer alan şartlara (işin niteliği ile ilgili) ek olarak aranan şartlardır. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Uygulama Usul ve Esasları için: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli
Başvuruların sonuçlandırılması: 15 Şubat 2023
Sonuçların ilanı: 17 Şubat 2023
Sözleşme imzalanması ve Rektörlüğe gönderilmesi için son gün: 24 Şubat 2023
İstenen belgeler ve daha detaylı bilgi için birimlerin web/ilan panolarına bakınız
Cuma, Şubat 3, 2023