Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Programın amacı, küresel eğilimler doğrultusunda, ülkemizde var olan turizm faaliyetlerini sürdürülebilirlik perspektifi içinde yeniden ele almaktır. Bu perspektifle ülkemizde sürdürülebilir turizmi geliştirme çalışmaları için gereksinim duyulan insan gücüne katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

https://strm.boun.edu.tr/