Hakkımızda

Geçmişi 1976 yılına dayanan Turizm İşletmeciliği Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi ve “Sürdürülebilir Turizm Yönetimi” konusunda yüksek lisans eğitimi vermektedir.
 
Bölümümüzün amacı, turizm sektöründe görev alacak, konusunda uzmanlaşmış, İngilizce’nin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilen, uluslararası düzeyde yenilikleri takip edecek yönetici adayları yetiştirmektir. Ders programı turizm endüstrisinin öncelikli gereksinimleri ve küresel değişimler göz önüne alınarak geliştirilmekte, temel işletme disiplinleri ve turizm işletmeciliği mesleğinin gerektirdiği uygulamalı alan çalışmaları arasında bir denge gözetilmektedir. 
 
Bölümümüz, Dünya Turizm Örgütü’nün Bilgi Ağı'nın bir üyesi olarak, araştırma projelerinde ve değişim programlarında birçok dünya çapında üniversite ile işbirliği yapmaktadır. Ayrıca, Bölümümüz denetim sürecini başarıyla tamamlayarak UNWTO tarafından verilen Turizmde Eğitim Kalitesi Sertifikasyonu olan TEDQUAL akreditasyonunu 2012-2016 senesinde almıştır. 2016 senesinde yenilenen akreditasyon 2020 senesine kadar geçerlidir. 
 
Turizm İşletmeciliği Bölümü olarak endüstri-akademi işbirliğini önemsemekteyiz; bu sebeple akademik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen tüm etkinliklere yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimlerin paylaşımı ile alanda çalışan uzmanlar arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlamayı amaçlayan, mezunlarımızın sektör ihtiyaçlarına uygun donanımını sağlamak yönünde tavsiyelerinden faydalanmak üzere iç ve dış paydaşlardan oluşan bir Danışma Kurulumuz mevcuttur. Ayrıca Turizm İşletmeciliği Bölümü son sınıf öğrencileri uygulamalı araştırma tezleri kapsamında sektörle çalışmalar yapmaktadır.